Home > Tag Archives: หาที่ฝึกงาน

Tag Archives: หาที่ฝึกงาน

7 อาชีพมาแรงที่มีความต้องการใน AEC

78105c7751509d4524c6256599083b80

  นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากผลการศึกษาวิเคราะห์และแนวโน้มแรงงานในโครงการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) พบว่า คนไทยเป็นที่ยอมรับในอาชีพเหล่านี้   โดย 7 อาชีพ ที่มีความต้องการใน AEC ได้แก่   5 อาชีพ จะเป็นอาชีพเกี่ยวกับช่าง  ได้แก่ 1. ช่างเชื่อมแม็ก คือ ผู้ที่ทำการเชื่อมด้วยมือหรือกึ่งอัตโนมัติด้วยกระบวนการเชื่อมแบบอาร์ก โดยใช้ลวดเชื่อมต่อเนื่องและใช้แก๊สแอคทีฟปกป้อง แก๊สแอคทีฟที่ใช้ คือ คาร์บอนไดออกไซด์ หรือแก๊สผสมคาร์บอนไดออกไซด์-อาร์กอน หรือแก๊สผสมอื่นๆ 2. ช่างเชื่อมทิก คือ  ผู้ที่ทำการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กกล้าสเตนเลสด้วยมือหรือกึ่งอัตโนมัติ โดยกระบวนการเชื่อมอาร์กซึ่งใช้แท่งทังสเตนเป็นอิเล็กโทรด และใช้แก๊สเฉื่อยเป็นแก๊สปกป้อง ช่างเชื่อมท่อโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) หลายคนสงสัยว่า ท่อ HDPE คืออะไร ท่อ HDPE หรือที่เราอาจจะรู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือ ท่อ PE เป็นท่อที่มีลักษณะดัดโค้ง งอ ได้ เรียกได้ว่า ทำให้คดเคี้ยวไปมาตามลักษณะของตัวอาคาร นั่นเอง  นอกจากนี้ ท่อ HDPE หรือ ท่อ PE ยังมีคุณสมบัติที่เด่นชัดอีกหลายประการด้วยกันคือ มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 50ปี ...

Read More »