Home > Tag Archives: แอพพิเคชั่น

Tag Archives: แอพพิเคชั่น

โมบาย-แอพ-ดาต้า สูตรสำเร็จธุรกิจยุคใหม่

news_img_586375_1

ผู้บริหารด้านไอทีและผู้บริหารขององค์กรต้องกำหนดว่าใครจะทำหน้าที่อะไรในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล เอคเซนเชอร์ เผยความนิยมอุปกรณ์โมบาย ดันให้แอพพลิเคชั่น Application เกิดเพิ่ม ส่งผล “ข้อมูล” ด้านต่างๆ มีปริมาณมากขึ้น ท้าทายองค์กรธุรกิจ Business ดึงประโยชน์จากข้อมูล ประยุกต์ใช้เพิ่มขีดแข่งขันให้องค์กร พร้อมชี้เทรนด์สำคัญ ดันองค์กรขนาดใหญ่เปลี่ยนบทบาทสู่ผู้นำเทคโนโลยี เสริมศักยภาพธุรกิจยุคใหม่ นายนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ประเทศไทย กล่าวว่า ความแพร่หลายของการใช้อุปกรณ์โมบาย ไม่เฉพาะแค่สมาร์ทโฟน Smartphone  หรือแทบเล็ต  Tablet  แต่ปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ ทั้งหมดนี้มีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องหันมาใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ครีเอทกลยุทธ์ใหม่ๆ ทั้งนี้ เอคเซนเจอร์เผยเทรนด์เทคโนโลยีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความนิยมของโมบาย แอพพลิเคชั่น และข้อมูลที่มหาศาล ผ่านงานวิจัย “วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี 2557” ที่ส่งผลให้กิจการขนาดใหญ่ขยายพรมแดนความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมให้กว้างไกลกว่าเดิม และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความสามารถในการแข่งขัน งานวิจัยนี้ พบว่า กิจการชั้นนำต่างนำกลยุทธ์ด้านดิจิทัล เช่น ระบบโมบิลิตี้ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล และระบบคลาวด์ มาใช้พัฒนาระบบการทำงาน นำข้อมูลแบบเรียลไทม์มาใช้ประโยชน์ ขยายขีดความสามารถของบุคลากร รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการและใช้ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ พลิกโฉมสู่องค์กรดิจิทัล ขณะที่ บริษัทขนาดใหญ่ซึ่งมีความพร้อมด้านทรัพยากร ด้านขนาด และต้องการเปลี่ยนโฉมองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลได้หันมามีบทบาทนำในตลาดอีกครั้ง โดยกิจการเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับวิธีการทำตลาด ทำงานร่วมกับพันธมิตร สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า และการจัดการธุรกรรมต่างๆ ...

Read More »